RFM4

RFM4
Wskaźnik poziomu sygnału
41,08 zł
Brutto

33,40 zł netto
Produkt na zamówienie

redeem
Za ten produkt nie ma punktów lojalnościowych


 RFM4 -  niezbędne narzędzie instalatora
 
   Wskaźnik „RF Signal Monitor” przeznaczony jest do sygnalizacji poziomu sygnału radiowego i jest pomocny przy ustaleniu optymalnego zasięgu działania układu nadajnik - odbiornik. Umożliwia także wykrywanie innych sygnałów radiowych pojawiających się w paśmie 433,92MHz, które mogą lokalnie zakłócać odbiorniki Elmes Elektronik i powodować ograniczenie zasięgu działania.
 
  Instalacja: Ustawić zworkę wyboru typu odbiornika do którego podłączany jest wskaźnik RFMw prawidłową pozycję: SR dla odbiornika superreakcyjnego (z cewką powietrzną zabezpieczoną czerwonym lakierem), SH1 dla odb. superheterodynowego z układem Philips UAA3210 (produkcja do roku 2008)  lub SH2 dla odb. superheterodynowego z układem Infineon TDA5220 (produkcja od roku 2008). Następnie należy podłączyć wskaźnik do odbiornika: piny zasilania wskaźnika +/- należy wsunąć do zacisków +/- odbiornika, a klips pomiarowy należy przypiąć do punktu pomiarowego w odbiorniku. Punkt ten oznaczany jest – w zależności od płytki - jako VP lub VP1. Zdjęcie przedstawia sposób podłączenia do odbiornika superheterodynowego.
 
  Pomiar:  Pobudzając kolejno każdy nadajnik w przewidywanym miejscu instalacji należy obserwować poziom odbieranego sygnału na diodach LED świecących na wskaźniku. Czym więcej świeci się diód, tym lepszy jest sygnał. Czerwona dioda sygnalizuje podłączenie zasilania. Świecenie wszystkich diod LED oznacza bardzo dobry poziom odbieranego sygnału gwarantujący pewny zasięg działania zestawu nadajnik-odbiornik. Świecenie tylko diod żółtych oznacza niewystarczający poziom sygnału odbieranego przez odbiornik. W takim przypadku należy poszukiwać innego miejsca instalacji nadajnika lub/i odbiornika lub zmniejszyć odległość instalacji nadajnika od odbiornika.
Uwaga ! Przy pomiarach odbiornika superheterodynowego (zworka w pozycji SH2), wskaźnik RFM4 wykrywa zarówno sygnały modulowane AM, jak i FM i niemodulowane (np. stała nośna). Dla odbiornika superreakcyjnego (zworka w pozycji SR) lub starszych heterodyn (zworka SH1) wykrywa tylko sygnały modulowane AM.
przeznaczony jest do sygnalizacji poziomu sygnału radiowego i jest pomocny przy ustaleniu optymalnego zasięgu działania układu nadajnik - odbiornik Elmes Elektronik,
7 diod LED wskazujących poziom sygnału, bardzo proste użycie.

 

 

 

 

 

 

 

 

RFM4